Hiyang Tannaba at Ibudhou Khumanpokpa Lai Haraoba at Loktak, Thangga Karang :: 8th June 2022

Hiyang Tannaba : As a part of Ibudhou Khumanpokpa Lai Haraoba at Loktak Lake, Thangga Karang on 8th June 2022

Read all about Lai Haraoba here

Picture Credit :: Shankar Khangembam