'Laibakthibi' - Manipuri Movie :: eRang Classic

Abok Pishak (Nongmeibung) at Laibakthibi
'Laibakthibi' - eRang Classic presents Old Manipuri Movie

Picture Credit :: E-pao.net