Apunba Manipuri Mukna Sanaroising Changdamnaba at Mapal Kangjeibung, Imphal :: 4th June 2019

Apunba Manipuri Mukna Sanaroising Changdamnaba 2019 held on 4th June 2019 at Mapal Kangjeibung (Pologround) , Imphal , Manipur

Mukna is an indigenous Game of Manipur

Picture Credit :: Oken Luwang