Yaosang Rock at Nagampal Singjubung Leirak :: 29 March 2013

Yaosang Rock at Nagamapal Singjubung Leirak on March 29th 2013

Picture Credit :: Bond Armando