Yaoshang : Thabal chongbagi Leisabising Peisa donation touba at Kakwa :: 25 February 2018

Leishabisingna yaoshang manungda Thabal chaongba sinbagidamak lambida sel khaiba : Donation of money (Sen Khaiba) for Thabal Chongba as a part of Yaoshang festival at Kakwa, Imphal on 25 February 2018

Picture Credit :: Shankar Khangembam