Governor Dr Najma Heptulla celebrating Holi at Raj Bhavan, Imphal   :: March 03 2018

Day 2 : Yaoshang : Governor Dr. Najma Heptulla celebrating Holi at Darbar Hall, Raj Bhavan, Imphal on 03rd March 2018

Picture Credit :: Okendrajit Luwang Yumlembam