Panthoibi  Erat Thouniba :: October 5th 2008

Panthoibi Erat Thouniba celebration at Nupi Keithel & Khoyathong Pukhri Achouba Leirak on October 5, 2008.

Picture Courtesy :: G-Net Cyber Point - gnet2005(at)gmail(dot)com .